Trevirke

Rent trevirke, paller, fruktkasser, malt trevirke, limtre, MDF-plater, parkett

Impregnert trevirke/kreosot

Kreosotimpregnert trevirke som jernbanesviller, lyktestolper m.m

Mer info

Blandet trevirke

Rent trevirke, Paller, Fruktkasser, Malt trevirke, Limtre, MDF-plater, Parkett

Mer info

Rent trevirke

Rent og ubehandlet trevirke

Mer info

Vi hjelper deg med å finne en optimal løsning for din avfallshåndtering

Vi garanterer at alt avfall vi håndterer blir miljømessig forsvarlig behandlet. Vi har også løsninger for spesialavfall. Kastes feil avfall i containeren, blir ekstrakostnader for dette belastet i tillegg. Er du i tvil om hvordan avfallet skal håndteres?

Flere avfallstyper