Blandet avfall

Avfall som ikke skal kastes i rene fraksjoner eller som brennbart avfall

Gjenvinning av blandet avfall

Kvalitetssikres og sorteres til ulike fraksjoner som går videre til material- eller energigjenvinning. Det som ikke kan gjenvinnes deponeres. Vi leverer brennbart avfall kun til godkjente forbrenningsanlegg med alle nødvendige tillatelser for å motta det aktuelle avfallet. Våre samarbeidspartnere for forbrenning av avfall befinner seg i Norge og i Sverige.

Les også: Hva kan ikke sorteres som blandet avfall?

Vi hjelper deg med å finne en optimal løsning for din avfallshåndtering

Vi garanterer at alt avfall vi håndterer blir miljømessig forsvarlig behandlet. Vi har også løsninger for spesialavfall. Kastes feil avfall i containeren, blir ekstrakostnader for dette belastet i tillegg. Er du i tvil om hvordan avfallet skal håndteres?

Flere avfallstyper