Batterier

Blybatterier, kvikksølvholdige batterier, litiumbatterier, småbatterier

Blybatterier

Lekkasjefrie blybatterier (bilbatterier)

Mer info

Kvikksølvholdige batterier

Knappcellebatterier med kvikksølv

Mer info

Litiumbatterier, oppladbare

Litium-ion/polymerbatterier som er oppladbare

Mer info

Litiumbatterier, engangs

Litiumbatterier for engangsbruk

Mer info

Småbatterier

Usorterte småbatterier

Mer info

Vi hjelper deg med å finne en optimal løsning for din avfallshåndtering

Vi garanterer at alt avfall vi håndterer blir miljømessig forsvarlig behandlet. Vi har også løsninger for spesialavfall. Kastes feil avfall i containeren, blir ekstrakostnader for dette belastet i tillegg. Er du i tvil om hvordan avfallet skal håndteres?

Flere avfallstyper