Sortering

Vi garanterer at alt avfall vi håndterer blir miljømessig forsvarlig behandlet. Vi har også løsninger for spesialavfall. Kastes feil avfall i containeren, blir ekstrakostnader for dette belastet i tillegg. Se nedenfor hvordan dette i stedet skal sorteres/gjenvinnes.

Er du i tvil om hvordan avfallet skal håndteres? Ta kontakt med oss.

Blandet avfall

Avfall som ikke skal kastes i rene fraksjoner eller som brennbart avfall

Mer info

Brennbart avfall

Papir, papp, plast, tre, tekstiler, hagemøbler, produkter sammensatt av disse materialene

Mer info

Trevirke

Rent trevirke, paller, fruktkasser, malt trevirke, limtre, MDF-plater, parkett

Mer info

Impregnert trevirke/kreosot

Kreosotimpregnert trevirke som jernbanesviller, lyktestolper m.m

Mer info

Gips

Ren gips. Gips belagt med strie, tapet og maling transporteres til egnet behandlingsanlegg.

Mer info

Isolasjon

Glassvatt og glassull (Glava o.l), steinull (Rockwool, Paroc o.l), mineralull

Mer info

Farlig avfall

Olje, maling, lakk, løsemidler, plantevernmidler, kjemikalier og væsker.

Mer info

Batterier

Blybatterier, kvikksølvholdige batterier, litiumbatterier, småbatterier

Mer info

EE-avfall

Hvitevarer, kuldemøbler, brunevarer, verktøy og småelektrisk

Mer info

Dekk

Alle typer dekk fra personbiler. Granuleres og materialgjenvinnes til nye gummiprodukter

Mer info

Våtorganisk avfall

Gjenvinning av matavfall, frityrolje og emballert matavfall

Mer info

PCB-holdige vindusruter

Norskproduserte vinduer fra 1965 til og med 1975. Importerte vinduer til og med 1980

Mer info

Asbestholdige materialer

En gruppe fibrøse mineraler som består av hydrogen-magnesium-silikater.

Mer info