Containere

SAC har containere i størrelser fra 5m3-30m3. Containere kan leies både på dag, uke, måned eller årsbasis. SAC leverer og tømmer i store deler av Oslo og Akershus, med forskjellige typer biler tilpasset ditt oppdrag.

  • Alle
  • 10m3
  • 8m3
  • 5m3
  • 22m3
  • 30m3
  • 35m3
  • 45m3
10m3

Åpen Container 10m3

Den mest vanlige containertypen. Passer f.eks. til opprydning

Mer info
10m38m3

Lukket Container

Passer godt til langtidsleie og beskytter avfall fra vær og vind.

Mer info
5m3

Åpen 5m3 byggecontainer

Egner seg godt for masser som f.eks stein, tegl, takstein eller jord.

Mer info
10m38m3

Lukket container Combi

Passer godt til langtidsleie, til industriområder som ikke er lukket.

Mer info
22m330m335m3

Krokcontainer

Passer til store volumer ved f.eks. rivning/rydde-oppdrag.

Mer info