Takk for din bestilling!

Vi vil kontakte deg så snart vi har behandlet din henvendelse

Dette skal ikke i containeren:

  • Farlig avfall
  • Asbestholdige materialer
  • Gips
  • Isolasjon
  • Batterier
  • Matavfall og annet organisk avfall
  • Impregnert trevirke
  • Bildekk
  • EE-avfall (El-avfall og lysstoffrør)
  • Hvite

Vi garanterer at alt avfall vi håndterer blir miljømessig forsvarlig behandlet. Vi har også løsninger for spesialavfall. Kastes feil avfall i containeren, blir ekstrakostnader for dette belastet i tillegg. Se her hvordan dette i stedet skal sorteres/gjenvinnes.

Er du i tvil om hvordan avfallet skal håndteres?