Gips

Ren gips Gips belagt med strie, tapet og maling Gjenvinning av gips Gips skal transporteres til egnet behandlingsanlegg. Gips kvernes til pulver. Kartong, tapet og andre overflateprodukter separeres fra pulveret før pulveret leveres til gipsplatefabrikker som råstoff til produksjon av nye gipsplater.

Les mer

Impregnert trevirke/kreosot

Kreosotimpregnert trevirke som jernbanesviller, lyktestolper m.m Gjenvinning av impregnert trevirke, kreosotimpregnert Energigjenvinning der avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner avfall, må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Les mer

Brennbart avfall

Papp Papir Plast Tre Tekstiler Hagemøbler Produkter sammensatt av disse materialene Gjenvinning av brennbart avfall Kvalitetssikres mot spesifikasjon før avfallet leveres til energigjenvinning. Vi leverer brennbart avfall kun til godkjente forbrenningsanlegg med alle nødvendige tillatelser for å motta det aktuelle avfallet. Våre samarbeidspartnere for forbrenning av avfall befinner seg i Norge og i Sverige.

Les mer

Blandet avfall

Avfall som ikke skal kastes i rene fraksjoner eller som brennbart avfall Gjenvinning av blandet avfall Kvalitetssikres og sorteres til ulike fraksjoner som går videre til material- eller energigjenvinning. Det som ikke kan gjenvinnes deponeres. Vi leverer brennbart avfall kun til godkjente forbrenningsanlegg med alle nødvendige tillatelser for å motta det aktuelle avfallet. Våre samarbeidspartnere […]

Les mer