Blybatterier

Lekkasjefrie blybatterier (bilbatterier) Gjenvinning av blyakkumulatorer, bilbatterier Blybatterier fraktes til godkjent behandlingsanlegg hvor de kvernes opp. Deretter skilles bly, syre og plast ut for materialgjenvinning.

Les mer

Våtorganisk avfall

Gjenvinning av emballert matavfall Emballert matavfall leveres til anlegg for prosessering slik at emballasje og organisk avfall separeres. Det organiske avfallet inngår i produksjon av biogass, mens emballasjen energigjenvinnes. Biogassen kan senere oppgraderes og nyttes som drivstoff for kjøretøy. Mange busser og renovasjonsbiler går allerede på biogass produsert av matavfall. Gjenvinning av matavfall Matavfall leveres […]

Les mer

Dekk

Alle typer dekk fra personbiler Gjenvinning av dekk Dekk granuleres og materialgjenvinnes til nye gummiprodukter som for eksempel gummigranulat til kunstgressbaner. I prosessen fjernes stål og tekstil. Dekk utnyttes også som alternativ energikilde til kull i blant annet sementproduksjon.

Les mer

EE-avfall

Hva er EE-avfall? Alle produkter det går strøm gjennom som hvitevarer, kuldemøbler, brunevarer, verktøy og småelektrisk Elektronikk kan inneholde miljøgifter, når disse produktene blir avfall skal de samles inn og behandles på en forsvarlig måte. For å sikre separat innsamling, utsortering og behandling har avfallsforskriften egne bestemmelser om EE-avfall. Løsninger for EE-avfall Avhengig av behov […]

Les mer

Farlig avfall

Olje Maling Lakk Løsemidler Plantevernmidler Kjemikalier og væsker Gjenvinning av farlig avfall Metallemballasje materialgjenvinnes, annet innhold destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene […]

Les mer