Alternativ sommer?

Vi i SAC opprettholder normal drift i disse tider. Vi tar våre forholdsregler i form av at vi på kontoret jobber mer hjemmefra og svarer på telefon, mail og legger inn bestillinger derifra. Våre dyktige sjåfører er ekstra nøye med rengjøring og kjører kun faste biler. De har fått instrukser om å ikke klemme på […]

Les mer

Rent trevirke

Ja Rent og ubehandlet trevirke Nei Impregnert trevirke (CCA og kreosot) Kebony wood og Royal impregnert trevirke Greiner, kvister og trestammer Gips Gjenstander av metall, stein o.l. som kan ødelegge utstyr Siporex Asfalterte plater Gjenvinning av rent trevirke Treverk kvalitetssikres ved mottak og kvernes til flis. I prosessen skilles magnetiske metaller ut for materialgjenvinning. Ferdig […]

Les mer

Blandet trevirke

Gjenvinning av blandet trevirke Treverk kvalitetssikres ved mottak og kvernes til flis. I prosessen skilles magnetiske metaller ut for materialgjenvinning. Ferdig flis omsettes til kraftvarmeverk i Norden for produksjon av fjernvarme.

Les mer

Hva kan ikke sorteres som blandet avfall?

Følgende kan ikke sorteres som blandet avfall og skal ikke i containeren: Farlig avfall som gulvbelegg, maling, oljer, lakk, løsemidler, plantevernmidler, syrer, flytende avfall, lim o.l EE-avfall (For eksempel hvitevarer, kuldemøbler, brunevarer, verktøy og småelektrisk) Brann- og eksplosjonsfarlige materialer PCB-holdige vindusruter Asbest og eternitt Dekk med og uten felger Blybatterier Matavfall Impregnert trevirke/kreosot Gips Isolasjon […]

Les mer

Avfallsposer

Avfallsposer Vi leverer avfallsposer til flere formål, bioposer til matavfall, plastsekker i forskjellige størrelser til plastavfall. Alle avfallsposer er miljøvennlige og destruerbare!

Les mer

Asbestholdige materialer

Asbest: en gruppe fibrøse mineraler som består av hydrogen-magnesium-silikater. Fibrene har vært kjent siden oldtiden, men er først for få år siden lokalisert som spesielt kreftfremkallende. Behandling av asbest Asbest pakkes i to lag byggplast for transport, og bringes emballert til forsvarlig sluttbehandling ved godkjent deponi. Ved håndtering av asbest skal det brukes tettsluttende verneklær […]

Les mer

PCB-holdige vindusruter

Norskproduserte vinduer fra 1965 til og med 1975 Importerte vinduer til og med 1980 Gjenvinning av vindusruter med pcb Materialgjenvinnes hvis mulig, alternativt destrueres eller deponeres komponenter i henhold til norske lover og forskrifter. Viktig informasjon om levering av vindusruter med PCB Skal krysspikres stående på pall eller leveres i glasstativ, kan også stables i […]

Les mer

Småbatterier

Usorterte småbatterier Gjenvinning av småbatterier Delvis materialgjenvinning, resten destrueres gjennom forbrenning (energigjenvinning).

Les mer

Litiumbatterier, engangs

Litiumbatterier for engangsbruk (primærbatterier) Gjenvinning av litiumbatterier, engangs Batterier med litium plukkes fra hverandre, og nøytraliseres. Plast- og metalldeler materialgjenvinnes. Litium transporteres til spesialdeponi, slik at det kan sluttforvares på en forsvarlig måte.

Les mer

Litiumbatterier, oppladbare

Litium-ion/polymerbatterier som er oppladbare (sekundærbatterier) Gjenvinning av litiumbatterier, oppladbare Batterier med litium plukkes fra hverandre, og nøytraliseres. Plast- og metalldeler materialgjenvinnes. Litium transporteres til spesialdeponi, slik at det kan sluttforvares på en forsvarlig måte.

Les mer